นิทรรศการถาวร ๔-๔

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

08

นิทรรศการถาวร 4 ชั้น 4  : ห้องจำลองการขุดเจาะน้ำมัน  ในส่วนการจัดแสดงจะเป็นเรื่องราวของธรณีวิทยาประยุกต์ค่ะ  เริ่มต้นกันที่ห้องแรกนะคะ ภายในห้องนี้จัดแสดงแบบจำลองการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและแบบจำลองการขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล เนื้อหาในห้องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ได้รับจากเชื้อเพลิงธรรมชาติอีกด้วย