นิทรรศการถาวร ๓-๓

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

08

นิทรรศการถาวร 3 ชั้น 3 : อุโมงค์เหมืองใต้ดิน  ในส่วนนิทรรศการนี้จัดแสดงเรื่องราวของเหมืองแร่   และได้จำลองบรรยากาศทางเข้าให้เหมือนกับเหมืองอุโมงค์ใต้ดิน พร้อมทั้งมีการจัดแสดงเครื่องมือสำหรับการทำเหมืองอุโมงค์ให้ทราบอีกด้วย