นิทรรศการถาวร ๒-๒

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

นิทรรศการถาวร 2 ชั้น 2 : ห้องธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  ภายในห้องนี้จัดแสดงเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยามากมายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งความรู้ทางธรณีวิทยาได้