นิทรรศการถาวร ๒-๑

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

ห้องชุดธรณีวิทยา  เริ่มต้นกันที่ห้องแรกนะคะ หลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักคำว่าธรณีวิทยานะคะ ห้องนี้จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักว่าธรณีวิทยาคืออะไร มีการศึกษาและวิจัยร่วมกับวิชาในแขนงต่างๆ เช่น ธรณีวิทยากับสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยากับธรรมชาติ ประโยชน์ธรณีวิทยา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ธรณีวิทยา ด้านการป้องกันธรณีพิบัติภัย และธรณีวิทยากับชีวิต