ทรัพยากรธรณี ใต้พระบารมีองค์ราชัน

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนิทรรศการด้านใน เราจะให้ทุกท่านได้ชมห้องที่สำคัญห้องหนึ่งของที่นี่ นั้นคือ...ห้องทรพยากรธรณี ใต้พระบารมีองค์ราชัน  โดยภายในห้องนี้จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา เช่น การจัดการทรัพยากรธรณีในประเทศไทย การศึกษาวิจัยการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ การลดภัยโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย การอนุรักษณ์และการจัดการซากดึกดำบรรพ์ที่พบในไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย...