ภาพมุมสูงพิพิธภัณฑ์

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

ที่ท่านเห็นนี้เป็นภาพมุมสูงที่จะทำให้มองเห็นทัศนียภาพและที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ใกล้เคียงที่มองเห็นคืออาคารหอจดหมายเหตุขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า 9 ชั้น และสำหรับท่านที่สนใจด้านศิลปะ ศิลปินที่สำคัญท่านก็สามารถมาศึกษาได้ที่หออัครศิลปิน  จากภาพมุมสูงนี้จะว่ากลุ่มอาคารดังกล่าวไม่ได้ไกลกันเลย...