ภาพมุมสูงพิพิธภัณฑ์

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

ที่ท่านเห็นนี้เป็นภาพมุมสูงที่จะทำให้มองเห็นทัศนียภาพและที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ใกล้เคียงที่มองเห็นคืออาคารหอจดหมายเหตุขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า 9 ชั้น และสำหรับท่านที่สนใจด้านศิลปะ ศิลปินที่สำคัญท่านก็สามารถมาศึกษาได้ที่หออัครศิลปิน  จากภาพมุมสูงนี้จะว่ากลุ่มอาคารดังกล่าวไม่ได้ไกลกันเลย...

บริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

โถงต้อนรับ : จุดจำหน่ายบัตรเข้าชม : ร้านจำหน่ายของที่ระลึก   เป็นจุดต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้  เมื่อเดินผ่านประตูกระจกเข้ามาซ้ายมือผู้เยี่ยมชมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของกรมทรัพยากรธรณี  มีภาพเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์   ส่วนหน้าหน้าก็จะเป็นจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมนิทรรศการและการจัดแสดง  และด้านหลังก็จะมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกให้ผู้สนใจได้ซื้อไปเป็นของฝาก ภายในมีตุ๊กตาไดโนเสาร์  ตุ๊กตานักขุดและของที่ระลึกน่าสนใจมากมาย

นิทรรศการถาวร ๒-๑

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

ห้องชุดธรณีวิทยา  เริ่มต้นกันที่ห้องแรกนะคะ หลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักคำว่าธรณีวิทยานะคะ ห้องนี้จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักว่าธรณีวิทยาคืออะไร มีการศึกษาและวิจัยร่วมกับวิชาในแขนงต่างๆ เช่น ธรณีวิทยากับสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยากับธรรมชาติ ประโยชน์ธรณีวิทยา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ธรณีวิทยา ด้านการป้องกันธรณีพิบัติภัย และธรณีวิทยากับชีวิต

นิทรรศการถาวร ๓-๓

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

08

นิทรรศการถาวร 3 ชั้น 3 : อุโมงค์เหมืองใต้ดิน  ในส่วนนิทรรศการนี้จัดแสดงเรื่องราวของเหมืองแร่   และได้จำลองบรรยากาศทางเข้าให้เหมือนกับเหมืองอุโมงค์ใต้ดิน พร้อมทั้งมีการจัดแสดงเครื่องมือสำหรับการทำเหมืองอุโมงค์ให้ทราบอีกด้วย

นิทรรศการถาวร ๕-๓

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

08

นิทรรศการถาวร 5 ชั้น 3  : ห้องจำลองปฏิบัติการเตือนภัย  ภายในห้องนี้จะจัดแสดงแบบจำลองพายุหมุนเขตร้อน  และอาคารที่มีระบบป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อีกทั้งยังมีเรื่องราวของการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วย    นอกจากนี้ยังมีห้องบรรยายภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ห้องนี้เป็นห้องบรรยายเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา

ชั้นล่าง-นิทรรศการหมุนเวียน

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

มุมนี้เป็นพื้นที่การจัดแสดงที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจสลับกันไปในรูปแบบของนิทรรศการหมุนเวียน  สำหรับในช่วงนี้ทางพิพิธภัณฑ์ได้แนะนำบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆ ที่ค้นพบในประเทศไทย  การกำเนิดฟอสซิล  ย้อนรอยล้านปีทางธรณีวิทยา กับทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจของประเทศไทย

บริเวณด้านนอกพิพิธภัณฑ์

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

นอกจากจะมีภาพมุมสูงให้ท่านเพลินเพลินใจไปกับธรรมชาติของทุ่งหญ้าและสวนกล้วยแล้ว โดยรอบอาครพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ยังมีสวนและการจัดแสดงที่แน่นอนว่าหากบุตรหลานได้มาเที่ยวชม จะต้องชอบและหลงไหลไปกับธรรมชาติที่เราจัดเป็นสวนเอาไว้ให้อย่างแน่นอน  ก่อนอื่นไปดูผ่าน Virtual Museum ของเราก่อนเลย....

ทรัพยากรธรณี ใต้พระบารมีองค์ราชัน

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนิทรรศการด้านใน เราจะให้ทุกท่านได้ชมห้องที่สำคัญห้องหนึ่งของที่นี่ นั้นคือ...ห้องทรพยากรธรณี ใต้พระบารมีองค์ราชัน  โดยภายในห้องนี้จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา เช่น การจัดการทรัพยากรธรณีในประเทศไทย การศึกษาวิจัยการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแบบบูรณาการ การลดภัยโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย การอนุรักษณ์และการจัดการซากดึกดำบรรพ์ที่พบในไทย โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย...

นิทรรศการถาวร ๒-๒

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

01

นิทรรศการถาวร 2 ชั้น 2 : ห้องธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย  ภายในห้องนี้จัดแสดงเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยามากมายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งความรู้ทางธรณีวิทยาได้

นิทรรศการถาวร ๔-๔

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

08

นิทรรศการถาวร 4 ชั้น 4  : ห้องจำลองการขุดเจาะน้ำมัน  ในส่วนการจัดแสดงจะเป็นเรื่องราวของธรณีวิทยาประยุกต์ค่ะ  เริ่มต้นกันที่ห้องแรกนะคะ ภายในห้องนี้จัดแสดงแบบจำลองการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและแบบจำลองการขุดเจาะน้ำมันบนบกและในทะเล เนื้อหาในห้องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ได้รับจากเชื้อเพลิงธรรมชาติอีกด้วย

สวนดึกดำบรรพ์

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

08

สวนดึกดำบรรพ์ : ภายในสวนดึกดำบรรพ์นี้จะจำลองสภาพแวดล้อมในอดีต ประกอบไปด้วย ไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้และมีเสียงเสมือนจริงที่ค้นพบในประเทศไทย สายพันธุ์ไทยเช่น ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, สยามโมซอรัส สุธีธรนี, สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส, คอมพ์ซอกนาธัส, จระเข้โบราณ, เต่าโบราณ และพืชดึกดำบรรพ์ ต้นปริศนาวานร, เฟิร์น, สนหางม้า, แป๊ะก๊วย