ติดต่อพิพิธภัณฑ์

Written by biactDU on . Posted in Contact us

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันทร์จันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30  
หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์หมายเลข  :  02-902-7661 ในเวลาราชการ  และ  02-902-7681 ในวันหยุดราชการ
โทรสารหมายเลข   :  02-902-7695 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือส่งคำแนะนำเพื่อการพัฒนามาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรมทรัพยากรธรณี
โทรศัพท์หมายเลข  :  02-621-9500 , 02-9027695
โทรสารหมายเลข   :  02-621-9602