กรามไดโนเสาร์

01icon360icon zoom

กรามไดโนเสาร์ซิตตะโกซอรัสสัตยารักษ์กี  ชื่อสามัญ : ซิตตะโกซอรัสสัตยารักษ์กี  พบที่หมวดหินโคกกรวด  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ชื่อสามัญ : ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี
ยุค : ครีเทเชียสตอนต้น (100 ล้านปี)
สถานที่พบ : หมวดหินโคกกรวด อ.คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ
   
  Psittacosaurus sattayaraki
Age : Upper Cretaceous  (100 Myr)
Locality : Khok Kruat Formation, Khon Sawan District, Chaiyaphum Province
   
  ไดโนเสาร์ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี เป็นไดโนเสาร์ปากนกแก้วชนิดใหม่ของโลก ตั้งชื่อใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายนเรศ สัตยารักษ์ นักธรณีวิทยา ที่พบฟอสซิลกรามล่างขวา มีฟันครบ และส่วนของกะโหลกด้านบนซ้าย นับเป็นการพบฟอสซิลไดโนเสาร์ปากนกแก้วเป็นแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

m11

z11