แอมโมไนต์ วัดรัตนญาณสังวร จังหวัดสระบุรี (Ammonite)

01icon360icon zoom

แอมโมไนต์ วัดรัตนญาณสังวร จังหวัดสระบุรี (Ammonite) ขุดพบ : วัดรัตนญาณสังวร ม.2 บ้านท่ามะปราง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ชื่อ : แอมโมไนต์ วัดรัตนญาณสังวร จังหวัดสระบุรี (Ammonite)
Location : วัดรัตนญาณสังวร ม.2 บ้านท่ามะปราง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ลักษณะซากดึกดำบรรพ์ : เพอร์เมียน (Permian)
ลักษณะภูมิประเทศ : พบแอมโมไนต์หลายสายพันธ์ประมาณ 3 สายพันธ์

m09

z09