ไม้กลายเป็นหิน (Petrified wood)

01icon360icon zoom

ไม้กลายเป็นหิน (Petrified wood) เป็นซากดึกดำบรรพ์ประเภทพืช : พบที่บ้านหินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ : ไม้กลายเป็นหิน (Petrified wood)
Location : บ้านหินขาว  ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ยุค : เทอเชียรี (Tertiary)
  ซากดึกดำบรรพ์ประเภทพืช

m05

z05