แอมโมไนต์ วัดรัตนญาณสังวร จังหวัดสระบุรี (Ammonite)

01icon360icon zoom

แอมโมไนต์ วัดรัตนญาณสังวร จังหวัดสระบุรี (Ammonite) ขุดพบ : วัดรัตนญาณสังวร ม.2 บ้านท่ามะปราง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ฟันไดโนเสาร์ สยามโมซอรัส สุธีธรนี

01icon360icon zoom

ฟันไดโนเสาร์สยามโมซอรัสสุธีธรนี : ชื่อสามัญ : สยามโมซอรัสสุธีธรนี : พบที่หมวดหินเสาขัวอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น